Informació d' interès

diccionari | Urbaweb

Terminologia d' urbanisme.

Font d'informació i autor: Departament de Territori i Sostenibilitat (TES)
Autorització d'ús d'acord Llei 37/2007
Pot baixar-se i consultar el diccionari en format PDF (1 MB) fent clic al dossier dosier