Anàlisis de dades

L’Observatori Permanent de l' Activitat Urbanística a Catalunya (OPAUC) ofereix uns anàlisis que provenen de les dades del MUC, tant pel que fa a les classificacions com a les qualificacions del sòl determinades en el seu planejament vigent.

Anàlisis del sòl

Classificacions del sòl dels municipis catalans

Classificació de sòl | Urbaweb

Qualificacions del sòl dels municipis catalans

Qualificació del sòl | Urbaweb

Informes
Proximitat del sòl industrial i logístic a les estacions de ferrocarril
El present informe identifica i superficialitza el sòl urbà industrial, logístic i l’urbanitzable d’activitat econòmica de Catalunya en relació amb les estacions ferroviàries existents en l’actualitat així com les proposades pel planejament territorial.

Proximitat de sectors urbanitzables residencials als teixits urbans existents
El present informe quantifica, analitza i descriu la situació dels sectors urbanitzables residencials, mixtos i no delimitats respecte a les trames urbanes existents.

Proximitat del sòl residencial a les estacions de ferrocarril
El present informe identifica i superficialitza el sòl urbà i urbanitzable residencial de Catalunya respecte a les estacions de ferrocarril existents en l’actualitat així com les proposades pel planejament territorial.

Proximitat de sectors urbanitzables residencials als teixits urbans existents
El present informe quantifica, analitza i descriu la situació dels sectors urbanitzables residencials, mixtos i no delimitats respecte a les trames urbanes existents.

Font d'informació i autor: Institut d’Estudis Territorials IET

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes el seu ús.