Zona de descàrrega

Descàrrega informació | UrbawebDes d' aquí podeu descarregar documents de difusió pública: mapes comarcals, catàleg del paisatge, cartes del paisatge,  catàleg de masies, videos, domini públic maritimoterrestre, espais naturals protegits, etc...

Anirem ampliant la secció amb els vostres suggeriments.

 
Espais naturals protegits
Domini públic maritimoterrestre
Anàlisis de dades
Mapes comarcals
Diccionari tècnic
Estructura de les normes urbanístiques
Documentació del planejament
Carta del paisatge de l' Alt Penedès
Carta del paisatge del Priorat
Carta del paisatge del Berguedà

Subcategories

Cartes del Paisatge | UrbawebProcés d' elaboració de la carta del paisatge

Carta del paisatge és un instrument voluntari de concertació d'estratègies entre els agents públics i privats d'un determinat territori orientat a promoure la millora dels paisatges i de la qualitat de vida de les comunitats mitjançant l'establiment d'objectius, acords i estratègies de gestió. Aquest tipus d'instrument s'ha manifestat útil en d'altres indrets de Catalunya, i en altres països europeus, en contextos similars als nostres.

Què significa "instrument voluntari"?
Significa que les entitats institucionals, socials, econòmiques i culturals de la comarca que prenguin part del projecte ho fan de manera voluntària. No és obligatori per ningú participar-hi. Els compromisos que les entitats adopten vers el paisatge, sempre els prenen per pròpia voluntat i segons les seves possibilitats.

En definitiva, la carta del paisatge no és simplement una declaració testimonial de principis, sinó un document de caràcter públic i de compromís a favor del paisatge on les parts signants es comprometen davant la societat a formar part d'un projecte collectiu i a treballar en conseqüència per a assolir els compromisos signats.

 

Catàleg del Paisatge | Urbaweb

 

Els Catàlegs de Paisatge són les eines que ens permeten conèixer com és el nostre paisatge i quins valors té, quins factors expliquen que tinguem un determinat tipus de paisatge i no un altre, com evoluciona el nostre paisatge en funció de les actuals dinàmiques econòmiques, socials i ambientals i, finalment, defineixen quin tipus de paisatge volem i com podem assolir-lo.
L'objectiu del catàleg de paisatge és proporcionar informació útil per a la redacció dels estudis d'impacte i integració paisatgística, i per als estudis d'impacte ambiental.

Podeu consultar la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya

Tots els enllaços són externs i la informació és propietat dels seus autors.
Font d'informació i autor: l'Observatori del Paisatge.

 

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes el seu ús.