Figures de planejament urbanístic

El planejament urbanístic és la disciplina de planificació de l'ús del sòl.
Predetermina com i quins han de ser els espais, les construccions públiques i privades i les infraestructures.

La Planificació Territorial es concreta en l'ordenació física del territori, és l'expressió de la política econòmica, social i cultural de la societat.

Des de Urbaweb volem ajudar-te a entendre els conceptes bàsics del planejament urbanístic general i derivat.
Figures de planejament | URBAWEB