Planejament urbanístic

El planejament urbanístic és la disciplina de planificació de l' ús del sòl.

Predetermina com i quins han de ser els espais, les construccions públiques i privades i les infraestructures.
Des de Urbaweb volem ajudar-te a entendre els conceptes bàsics de planejament general i les figures de planejament derivat.
El règim urbanístic del sòl: classificació i qualificació.
Figures de planejament | URBAWEB

Tags: planejament regim classificacio qualificacio