Normativa d' urbanisme

Novetats de la Llei 3/2012, de 22 de febrer

Escrit per Octavio Redondo.

Novetats de la Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del Text refòs de la Llei d'urbanisme de 2010

Novetats en el règim de la propietat del sòl

Autor: Blanca Feliu i Borrella
Advocada. Assessoria Jurídica. Departament de Territori i Sostenibilitat
Pot baixar-se i consultar el document en format PDF (307 kb)

Novetats en matèria de planejament urbanístic i patrimoni públic de sòl i habitatge
Novetats en els sectors d' interès supramunicipals
Novetats en la reserva per la construcció d' habitatge protegit
Novetats en els plans especials urbanístics

Autor: Joaquim Llorens i Clos
Advocat. Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
Pot baixar-se i consultar el document en format PDF (216 kb)

L' urbanisme i el medi ambient

Autor: Pablo Molina Alegre
Advocat
Pot baixar-se i consultar el document en format PDF (222 kb)

Quadre explicatiu de la Llei de modificacio del TRLU

Autor: Robert Juvé i Morillo
Arquitecte urbanista
Font d'informació: Agrupació d'arquitectes urbanistes de Catalunya. AAUC
Pot baixar-se i consultar el document en format PDF (48 kb)

Font d'informació: Associació Catalana de Municipis. ACM

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.