Normativa urbanística metropolitana - PGM

Ordenança metropolitana de publicitat

Escrit per Octavio Redondo.

Preàmbul

Article 1. Significat dels conceptes utilitzats

Article 2. Classificació de les activitats publicitàries

Article 3. Subjecció a la llicència

Article 4. Caràcter de les llicències d’activitats publicitàries

Article 5. Activitats sobre béns de naturalesa pública

Article 6. Terminis de la llicència

Article 7. Contingut de la llicència

Article 8. Condicions especials de la llicència

Article 9. Procediment especial; la Comissió Tècnica Assessora de Publicitat

Article 10. Àmbit urbà de l’Ordenança

Article 11. Activitats publicitàries en sòl no urbanitzable

Article 12. Activitats publicitàries en sòl urbanitzable

Article 13. Adaptació física i estètica de les instal·lacions

Article 14. Protecció de l’entorn i del medi ambient

Article 15. Activitats publicitàries en el mobiliari urbà

Article 16. Activitats publicitàries a les construccions a la via pública

Article 17. Activitats publicitàries en elements sortints no permanents

Article 18. Condicions dels objectes publicitaris

Article 19. Ordenances Municipals

Article 20. Instal·lacions especials

Article 21. Del contingut del missatge publicitari

Article 22. Circumstàncies agreujants, registre municipal d’infraccions

Article 23. Responsabilitat

Font d'informació: Àrea Metropolitana de Barcelona. Ajuntament  de Barcelona. Mancomunitat de Municipis.
Darrera actualització a 2004

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.