Normativa urbanística metropolitana - PGM

Ordenança metropolitana de rehabilitació

Escrit per Octavio Redondo.

Pròleg

  • Títol I. Disposicions generals

Capítol 1r. Preliminar

Capítol 2n. Les actuacions de rehabilitació

  • Títol II. Marc urbanístic

Capítol 1r. De les zones i les edificacions

Capítol 2n. De les situacions disconformes i fora d’ordenació

  • Títol III. Les normes d’edificació

Capítol 1r. De les obres

Capítol 2n. De les instal·lacions

Capítol 3r. Dels serveis

  • Títol V. Les llicències i la documentació tècnica

Capítol 1r.

Disposició final

Font d'informació: Àrea Metropolitana de Barcelona. Ajuntament  de Barcelona. Mancomunitat de Municipis.
Darrera actualització a 2004

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.