Normativa urbanística metropolitana - PGM

Modificacions ordenances metropolitanes d' edificació

Escrit per Octavio Redondo.

  • Badalona

1. Modificació de l’article 125 de les OO.MM. d’Edificació, pel que fa al terme municipal de Badalona, de 14 de setembre de 1994 (DOGC núm. 1989 de 23/12/94)

  • Barcelona

1. Modificació de l’article 71.3 de les OO.MM. d’Edificació, a Barcelona, de 19 de desembre de 1990 (DOGC núm. 1423 de 25/03/91)

2. Modificació de l’article 24 de les OO.MM. d’Edificació, al terme municipal de Barcelona, de 19 de maig de 1993 (DOGC de 06/08/93)

3. Modificació de les OO.MM. d’Edificació, pel que fa al terme municipal de Barcelona, consistent en la introducció de l’article 121 bis, de 4 de febrer de 1998 (DOGC núm. 2608 de 27/03/98)

  • Cerdanyola del Vallès

1. Ordenances Municipals complementàries de les Metropolitanes, a Cerdanyola del Vallès, de 5 d’abril de 1990 i 13 de febrer de 1991 (DOGC núm. 1439 de 6/05/91) i 18 de desembre de 1991 (DOGC núm. 1580 de 8/04/92)

2. Ordenances complementàries de les ordenances municipals d’edificació, a Cerdanyola del Vallès, de 4 de març de 1992 i 8 de juliol de 1992 (DOGC núm. 1660 de 23/10/92)

3. Ordenança municipal complementària de les metropolitanes d’Edificació (art.97) relativa al tancament de finques sense edificar, a Cerdanyola del Vallès, de 9 de març i 14 de setembre de 1994 (DOGC núm. 2018 de 1/03/95)

4. Ordenances complementàries de les OO.MM. d’Edificació, relatives a la modificació dels articles 70 i 92, a Cerdanyola del Vallès, de 21 de juny de 1995 i 25 d’octubre de 1995 (DOGC núm. 2136 de 01/12/95)

5. Ordenança complementària :  Modificació articles 112.8, 112.9 i 112.10 de les OO.MM. d’Edificació, rampes i accessos als aparcaments, a Cerdanyola del Vallès, de 15 de desembre de 1999 (DOGC núm. 3121de 14/04/00)

  • L’Hospitalet de Llobregat

1. Ordenança sobre aparcaments soterranis construïts en subsòl de la xarxa viària, parcs públics, jardins i zones verdes, a L’Hospitalet de Llobregat, de 10 d’abril de 1991 i 25 de març de 1992 (DOGC núm. 1622 de 22/07/92)

2. Modificació de l’article 198 de les OO.MM. d’Edificació, consistent en la supressió dels apartats 1–2 ,  a L’Hospitalet de Llobregat, de 15 de juny de 1994 (DOGC núm. 1970 de 9/11/94),

3. Supressió de l’apartat 4 de l’article 198 de les OO.MM. d’Edificació, a L’Hospitalet de Llobregat, de 13 de maig de 1998 (DOGC núm. 2721 de 09/09/98)

  • Santa Coloma de Gramenet

1. Ordenança complementària de l’edificació, de Santa Coloma de Gramenet, de 31 de gener 1994 (DOGC núm. 1882 de 11/04/94)

2. Modificació de l’article 24 de les OO.MM. d’Edificació a Santa Coloma de Gramenet, de 5 de juny de 1996 (DOGC núm. 2229 de 12/07/96)

Font d'informació: Àrea Metropolitana de Barcelona. Ajuntament  de Barcelona. Mancomunitat de Municipis.
Darrera actualització a 2004

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.