Normativa urbanística metropolitana - PGM

Modificació normes PGM

Escrit per Octavio Redondo.

Modificació normes urbanístiques del Pla general metropolità

  • Badalona

1. Modificació de l’article 238 de les Normes Urbanístiques del PGM en l’àmbit del municipi de Badalona, de 22 d’abril de 2002 (DOGC de 11/06/02)

  • Barcelona

1. Modificació del Pla General Metropolità sobre definició i regulació de la nova zona de dotació hotelera (clau 10), de 6 d’octubre de 1989 (DOGC núm. 1208 de 18/10/89)

2. Modificació de les Normes del Pla general metropolità per a la regulació de l’ús d’aparcament a Barcelona, de 12 de novembre de 1992 (DOGC núm. 1690 de 04/01/93)

3. Modificació del PGM en relació amb la modificació dels usos de les zones qualificades com a clau 14b, zones de remodelació privada, de Barcelona, de 23 de juliol de 1998 i de 2 de febrer de 1999 (DOGC núm. 2879 de 30/04/99)

4. Modificació de l’article 225 de les Normes urbanístiques del PGM per a la regulació de la implantació de l’ús d’habitatge en planta baixa, a Barcelona, de 13 de gener de 1999 (DOGC núm. 2819 de 3/02/99)

5. Modificació del Pla general metropolità per a la renovació de les àrees industrials de Poble Nou, districte d’activitats 22@BCN, de Barcelona, de 27 de juliol del 2000 (DOGC núm. 3239 de 5/10/00)

6. Modificació puntual de les Normes urbanístiques del PGM per a l’adequació del règim urbanístic del conjunt especial de l’Eixample, creació de la qualificació 13 Eixample, a Barcelona, de 12 de desembre del 2000 (DOGC núm. 3316 de 30/01/01)

7. Modificació del PGM per a la definició dels nous equipaments residencials, habitatge per a joves, a Barcelona, de 5 de juny de 2001 (DOGC núm. 3460 de 27/08/01)

8. Modificació del PGM per a la protecció del patrimoni arquitectònic de Barcelona, de 26 de novembre de 2001 (DOGC núm. 3531 de 11/12/01)

9. Modificació puntual de les Normes urbanístiques del PGM per a la previsió d’aparcaments per a vehicles de dues rodes en els edificis (articles 298, 299 i 300 i Disposició Addicional tercera) al terme municipal de Barcelona, de 5 de maig de 2003 (DOGC núm. 3957 de 29/08/03)

10. Modificació de les Normes Urbanístiques del PGM per a l’ordenació de l’edificació aïllada, de Barcelona, de 20 d’octubre de 2004 (DOGC núm. 4277 de 10/12/04)

11. Modificació de les Normes Urbanístiques del PGM en relació al nombre màxim d’habitatges per parcel·la, dins del terme municipal de Barcelona, de 20 d’octubre de 2004 (DOGC núm. 4277 de 10/12/04)

12. Modificació del PGM per a la regulació del desenvolupament dels sòls d’equipament en la zona d’influència del Parc de Collserola, de 20 d’octubre de 2004 (DOGC núm. 4279 de 14/12/04)

  • Cerdanyola del Vallès

1. Ordenança complementària de les metropolitanes relativa als articles 307 i 308 de les N.U. del PGM, de 22 de novembre de 1995 i  26  de juny de 1996 (DOGC de 04/09/96)

2. Norma complementària de les metropolitanes relativa als articles 342.1, 342.8 i 343.3 de les N.U. del PGM, de 21 de maig de 1997 (DOGC de 15/07/97)

3. Ordenança sobre instal·lació d’antenes com a norma complementària dels articles  239.3.e.  i  251.3.d.  de les Normes Urbanístiques del PGM a Cerdanyola del Vallès, de 15 de juliol de 1998 i 20 de gener de 1999 (DOGC núm. 2879 de 30/04/99)

  • Cornellà de Llobregat

1. Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit de la parcel·la del cinema Avenida, del terme municipal de Cornellà de Llobregat, de 25 d’octubre de 1989 (DOGC núm. 1250 de 02/02/90)

  • El Prat de Llobregat

1. Modificació del Pla general metropolità de Barcelona al sector comprès entre l’autovia de Castelldefels i l’accés a l’aeroport, al terme municipal del Prat de Llobregat, de  29 de juny de 1989 (DOGC núm. 1218 de 13/11/89)

  • L’Hospitalet de Llobregat

1. Ordenança complementària de l’article 225 de les Normes Urbanístiques del PGM, d’aplicació a les edificacions en Zones Industrials amb aquest ús, a L’Hospitalet de Llobregat, de 23 de gener de 1991 (DOGC núm. 1423 de 25/03/91)

2. Modificació de la Normativa Urbanística del PGM referent a aparcaments, a L’Hospitalet de Llobregat, de 23 de maig de 2000  (DOGC núm. 3175 de 05/07/00)

3. Modificació puntual del PGM per a la definició dels nous equipaments residencials – habitatges per a joves, al terme municipal de L’Hospitalet de Llobregat, de 30 de març de 2004 (DOGC núm. 4120 de 27/04/04)

  • Ripollet

1. Ordenança municipal sobre previsió d’aparcament en edifici d’habitatge, al terme municipal de Ripollet, de 8 de maig de 1991 (DOGC núm. 1491 de 9/09/91)

  • Sant Joan Despí

1. Ordenança sobre aparcaments en edificis de nova construcció, a Sant Joan Despí, de 24 de gener de 1990 (DOGC núm. 1283 de 25/04/90)

2. Modificació del PGM, pel que fa a la regulació d’aparcaments en edificis de nova construcció a Sant Joan Despí, de 22 de novembre de 2000 (DOGC núm. 3348 de 15/03/01)

  • Santa Coloma de Gramenet

1. Modificació dels articles 225, 298, 299 i 300 de les Normes Urbanístiques del PGM, per a la regulació de l’ús d’habitatge en planta baixa i previsió d’aparcaments en els edificis, a Santa Coloma de Gramenet, de 20 de juny de 2002 (DOGC núm. 3723 de 19/09/02)

  • El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans i Gavà

1. Modificació puntual del Sistema Aeroportuari del PGM, als termes municipals del Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans i Gavà, de 6 de març de 2001 (DOGC núm. 3361 de 03/04/01)

Font d'informació: Àrea Metropolitana de Barcelona. Ajuntament  de Barcelona. Mancomunitat de Municipis.
Darrera actualització a 2004

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.