Normativa de costes

Modificació Llei de Costes

Escrit per Octavio Redondo.

Aprovat el projecte de llei de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei de Costes.

  • El nou text normatiu protegirà millor el litoral enfront dels excessos urbanístics i generarà confiança i major activitat econòmica.
  • Modifica l' anterior Llei de Costes de 1988 per garantir la protecció i conservació i clarificar l' abast del domini públic marítim terrestre, així com les delimitacions, concessions i usos de les costes.
  • Beneficia als que estaven legítimament al litoral, però no suposa una amnistia per les situacions il·legals.

Motius, objectius i contingut de la reforma de la Llei de Costes

  • Motius de la reforma

Llei desactualitzada, Llei de Costes de 1988
Llei ineficaç en la protecció del litoral
Sensació d’ arbitrarietat
Conflictivitat
Pèrdua de credibilitat
Desprotecció
Degradació d’ edificis i instal·lacions

  • Objectius de la reforma

Reforçar la protecció del litoral
Reforçar la seguretat jurídica del litoral
Generar confiança per l’ activitat econòmica

  • Contingut de la reforma

Mides de protecció del litoral

- Es reforça la prohibició de noves edificacions
- Es prohibeix l’ augment de sostre de les edificacions existents
- Exigència d’ eficàcia energètica i estalvi d’ aigua en obres autoritzades
- Augment de protecció de les platges naturals

Mides per a generar seguretat jurídica

- Es clarifica l’alcance del domini públic marítim terrestre
- Es clarifica la situació de les urbanitzacions marítim-terrestre

Mides per a la seguretat de les ocupacions i l’ activitat econòmica

- Augment del temps de les concessions a un màxim de 75 anys
- Possibilitat de reduir la servitud de 100 a 20 m
- Possibilitat de realitzar obres de reparació i millora, sempre i quant no impliqui augment de volum, alçada i sostre.

Pots descarregar el projecte de llei publicat al Butlletí Oficial de les Corts Generals (BOCG) de 19 de octubre de 2012. (PDF - 8 Mb)

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.