Legislació i normatives urbanístiques

Normatives urbanístiques | UrbawebRecull de normatives aplicables en matèria urbanística (lleis, reglaments i decrets) que regulen la formulació i execució dels instruments de planificació territorial i urbanística, els quals defineixen i concreten els usos del territori.
S’inclouen també aquelles lleis sectorials que, si bé no són específiques de l’ ordenació del territori, l’afecten tangencialment (costes, carreteres, medi ambient, etc.).
Totes elles formen el marc jurídic segons el qual s’ordena el territori.

Nota: aquestes normatives es publican exclusivament amb caràcter informatiu, i la legislació que prevaldrà serà la publicada en els Diaris Oficials corresponents.

 
 

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.