Concursos d'arquitectura i urbanisme

 Organisme convocant  Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
 Objecte del contracte Redacció del projecte de reparcel·lació i d'urbanització del sector UA-6 "Sotavia", inclou projecte de telecomunicacions i d'integració paisatgística
 Data de publicació 09-11-2012
 Preu de licitació 139.520,66 € IVA exclòs

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.