Concursos d'arquitectura i urbanisme

Concursos públics | Urbaweb

Aquesta secció informa dels concursos d' arquitectura i urbanisme convocats pels diferents organismes.

Ja pots consultar gratuïtament tota la informació sobre les últimes licitacions d'obres presentades a concurs públic a Catalunya.
La informació publicada poden incloure inexactituds o errors tipogràfics. Si desitja informació més fidedigna i detallada recomanen visitar la font oficial del organisme convocant.

Font d'informació: diaris oficials i butlletins publicats per l' Estat, la Generalitat de Catalunya i les diputacions corresponents.

Tags: urbanisme concursos

 Organisme convocant BIMSA
 Objecte del contracte Servicios de redacción de estudios previos para la definición de criterios arquitectónicos de intervención en los diferentes ámbitos, espacios y recintos del Castillo de Montjuic para los proyectos actuales y futuros, y servicios de redacción de proyectos y dirección de obras para la restauración de espacios edificados del primer recinto del Castillo de Montjuic.
 Data de publicació 15-03-2014
 Preu de licitació 373.928,40 € IVA exclòs

 

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.