Concursos d'arquitectura i urbanisme

Concursos públics | Urbaweb

Aquesta secció informa dels concursos d' arquitectura i urbanisme convocats pels diferents organismes.

Ja pots consultar gratuïtament tota la informació sobre les últimes licitacions d'obres presentades a concurs públic a Catalunya.
La informació publicada poden incloure inexactituds o errors tipogràfics. Si desitja informació més fidedigna i detallada recomanen visitar la font oficial del organisme convocant.

Font d'informació: diaris oficials i butlletins publicats per l' Estat, la Generalitat de Catalunya i les diputacions corresponents.

Tags: urbanisme concursos

 Organisme convocant  Infraestructures
 Objecte del contracte Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, la certificació d'eficiència energètica del projecte, l'estudi de seguretat i salut, l'estudi geotècnic i el projecte d'activitats per a llicència ambiental i posterior Direcció d'obra i certificació d'eficiència energètica de final d'obra corresponent a la nova construcció d'1 línia de l'Escola Soler de Vilardell, a Sant Celoni
 Data de publicació 10-10-2013
 Preu de licitació 253.154,00 € iva exclòs

 

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes el seu ús.