Conceptes bàsics d' urbanisme

conceptes urbanisme | Urbaweb

El propòsit d'aquesta secció és explicar d’una forma senzilla i entenedora els conceptes bàsics del dret urbanístic català, per posar-los a l’abast de tothom.
L' advocat urbanista Francesc Sánchez especialitzat en dret urbanístic des de 1978 serà l'encarregat de fer-ho possible.

Esperem que aquesta nova secció que posem en marxa agradi al públic en general i ajudi a una millor comprensió i divulgació del nostre urbanisme que té per objecte:

  • Definir el model territorial.
  • Regular el contingut del dret de la propietat del sòl (mitjançant la regulació de manera vinculant i precisa de l'espai)
  • Aconseguir la transformació física de l'espai a través de les activitats urbanitzadora i edificatòria.

Legislació vigent:

 
Competències urbanístiques
Protecció de la legalitat urbanística
Conceptes urbanístics
Fonts del dret urbanístic
Principis generals de l' actuació urbanística
Règim urbanístic del sòl
El solar
Reserves per a sistemes urbanístics generals i locals
L' aprofitament urbanístic
Drets i deures de les persones propietàries en sòl urbà

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.