concursos

Articles Tagged ‘concursos’

Concursos d' arquitectura i urbanisme

Concursos públics | Urbaweb

Aquesta secció informa dels concursos d' arquitectura i urbanisme convocats pels diferents organismes.

Ja pots consultar gratuïtament tota la informació sobre les últimes licitacions d'obres presentades a concurs públic a Catalunya.
La informació publicada poden incloure inexactituds o errors tipogràfics. Si desitja informació més fidedigna i detallada recomanen visitar la font oficial del organisme convocant.

Font d'informació: diaris oficials i butlletins publicats per l' Estat, la Generalitat de Catalunya i les diputacions corresponents.

Urbaweb - Portal d'urbanisme

Urbaweb és un portal especialitzat en l'urbanisme de Catalunya i una eina de consulta gratuïta que aglutina l'actual dispersió d'informació urbanística.

Va néixer com a projecte personal desenvolupat per Octavio Redondo, tècnic de la Direcció General d'Urbanisme, amb la participació de professionals especialitzats en l'ordenació del territori i l'urbanisme.
L'objectiu d'Urbaweb és explicar d’una forma senzilla i entenedora els conceptes essencials de l'urbanisme de Catalunya, proporcionant informació en matèria urbanística que sigui d'utilitat als tècnics urbanistes i als ciutadans.

Què és l'urbanisme?

L'urbanisme és una disciplina composta d’un conjunt de normes, tècniques i coneixements que tenen per finalitat l’ordenació, el desenvolupament i l’organització dels àmbits urbans i espais periurbans, amb una vocació reguladora de tot el territori en la seva integritat, qualsevol que sigui la seva condició.
L'objectiu primordial de l'urbanisme és millorar la qualitat de vida de la població a través de la renovació de la ciutat consolidada, mitjançant un desenvolupament sostenible.

La ciutat ideal - Piero della Francesca

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.