Notícies d' urbanisme

Urbanisme regularà els Masets

Escrit per Octavio Redondo.

Urbanisme regularà les edificacions en sòl no urbanitzable: masets, granges, magatzems agrícoles...

El Pla director urbanístic (PDU) de les construccions agrícoles, regularà els anomenats 'masets'.
La normativa preveu autoritzar només la construcció de masets de fins a 40 metres quadrats de superfície en el cas de propietaris que acreditin posseir una primera residència al territori. La finca on es construeixi el maset ha d’estar treballada.
Urbanisme preveu ordenar una part important de les 70.000 construccions en sòl no urbanitzable existents al territori, concretament, els habitatges irregulars, que podrien ser objecte d'enderroc.
Aquesta xifra total d'edificacions en sòl no urbanitzable que inclouen, a més dels masets, habitatges, granges o magatzems agrícoles.


Font d'informació: Canal21

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.