Notícies d' urbanisme

S'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística

Escrit per Octavio Redondo.

El Reglament desplega tots els apartats de la modificació del text refós de la Llei d’urbanisme relatius als instruments de defensa de l’ordenament jurídic.

El Consell Executiu ha aprovat avui el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, DECRET 64/2014, de 13 de maig , que desplega i concreta tots aquells apartats de la modificació del text refós de la Llei d’urbanisme del 2012 que tenen relació amb la defensa de l’ordenament jurídic, com ara el Reglament de la Llei d’urbanisme vigent. En concret, aborda els títols sisè i setè de la Llei d’urbanisme, així com el articles 48, 49, 50 i 54. En aquest sentit, es vol incloure tota la regulació de detall que incorpora la Llei, a més d’aspectes dispersos en altres sectors de l’ordenament jurídic.

El Reglament entén la protecció de la legalitat urbanística en un sentit ampli i comprèn tant els instruments d’intervenció administrativa preventiva com reactiva davant d’una possible vulneració. Entre els primers hi ha, per exemple, la concessió de llicència urbanística prèvia i, entre els segons, les ordres de restauració de la realitat física alterada.

En l’elaboració del nou reglament s’han perseguit els objectius següents:

  • Simplificar i millorar la redacció de la regulació vigent.
  • Clarificar determinats aspectes que han generat dubtes als operadors.
  • Simplificar la tramitació quan el marc legal ho permet.
  • Homogeneïtzar criteris per unificar l’actuació dels operadors en matèria sancionadora.

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.