Notícies d' urbanisme

Proposta de transformació de les Glòries

Escrit per Agustí Mercader.

El Govern municipal de Barcelona planteja la transformació de l’anell viari Glòries i els seus entorns en una àmplia zona verda flanquejada per equipaments i que ha de permetre connectar el tramvia de la Diagonal.

Anell viari Glòries | Urbaweb

El projecte (2007) proposa la transformació de l'anell viari i els seus entorns en una àmplia zona verda flanquejada per equipaments. Amb una inversió de 600.000.000 €.
Per això aposta per la demolició de l'anell viari elevat i que el futur traçat viari es plantegi, d'una banda, amb el trànsit d'entrada i sortida de la ciutat soterrat i, de l'altra, amb el trànsit que garanteix les necessitats de mobilitat entre els barris de l'entorn en superfície. Així es preveu un túnel d'entrada a la ciutat del trànsit rodat per la Diagonal, un túnel de sortida per la Gran Via i una via perimetral amb un traçat rectangular amb quatre carrils i un de segregat per les bicicletes. Així mateix es projecta el cobriment de la Gran Via entre la plaça de les Glòries i la rambla del Poblenou.

El projecte contempla com a zona verda un total de 192.000 m2, és a dir una mica més de la meitat del total de la superfície del sector. D'aquests, 105.000 m2 configuren el parc de les Glòries en l'àmbit format per l'anell viari i la zona verda interior.

Redisseny del projecte

projecte de Glòries | Urbaweb

El gener de 2012 l'equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona va presentar el nou projecte.
El principal canvi consistia en abaixar la cota del túnel previst a la Gran Via per tal d'aconseguir que el parc fos a un sol nivell. A diferència de l'anterior projecte el túnel de la Gran Via seria de dos sentits i no d'un.

El nou projecte també reordenava els equipaments de barri a construir al voltant de la plaça que s'articulaven a partir de tres grans edificis:
El primer edifici d'equipaments, darrera la Torre Agbar, inclourà el nou CAP de Poblenou, el casal de la gent gran i una nova escola bressol.
El segon, a l'alçada de la Farinera del Clot, tindrà un centre de dia, una residència per a gent gran, un centre de barri, una sala polivalent i un auditori.
El tercer al costat dels antics Encants es construirà el nou CEIP Encants, una escola bressol, un centre de dia, una residència per a gent gran, un centre de barri, una sala polivalent i un auditori.

La nova proposta compactava la zona verda a l'àrea central de la plaça i comportava un augment de la superfície de verd des dels 105.000 m² previstos inicialment fins als 140.000 m² Així mateix es descartava la presència d'un intercanviador ferroviari ja que cap tren de rodalies pararia a Glòries.

L'Ajuntament de Barcelona va presentar un estudi econòmic, que havia estat encarregat a l'Institut Cerdà, en el que es calculava l'impacte econòmic de la transformació de la plaça de les Glòries. Així, durant els anys d'obres, es preveia una inversió de 830.000.000 €.

L'Ajuntament calcula que la nova plaça i els equipaments estarien acabats del 2018.

Planning 2012-2018

Planning | Urbaweb
Càlcul dels costos

Font d'informació més detallada: www.glories.cat ; http://territori.scot.cat

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.