Notícies d' urbanisme

Pla Local d' Habitatge

Escrit per Octavio Redondo.

L'Ajuntament ja té a punt el Pla Local d'Habitatge pels ...

El nou Pla Local promou principalment el foment del lloguer, així com buscar ... el seu mercat, el planejament urbanístic existent i l'organització municipal.
www.blanes.cat

Presentació de suggeriments a l'avanç del Pla d'Ordenació ...

Presentació de suggeriments a l'avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) del 23 de ...
www.sabarca.cat

Urbanisme aprova provisionalment la planta de biomassa de ...

La Comissió territorial d'Urbanisme de Lleida ha donat l'autorització provisional al pla especial urbanístic per a la construcció d'una central elèctrica de ...
www.araponent.cat

Aprovació inicial de la Modificació puntual de les Normes ...

Aprovar inicialment la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament urbanístic de la Sénia per desafectació dels equipaments situats a la ...
www.lasenia.cat

Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme

Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost | Dictamen de la Comissió...
www.parlament.cat

L'empresa que gestiona l'urbanisme a les ...

L'empresa que gestiona l'urbanisme a les Franqueses presenta concurs de creditors.
www.naciodigital.cat

Sant Feliu de Guíxols posa ordre urbanístic al sector Ponent

Un impuls al planejament urbanístic que en els propers mesos generarà nous resultats....
www.guixols.cat

Urbanisme dóna llum verda al POUM de Palau-saverdera que ...

La comissió d'Urbanisme de Girona ha donat llum verda però amb algunes ... El director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha explicat ...
www.324.cat

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.