Notícies d' urbanisme

Pla director urbanístic d'enoturisme

Escrit per Agustí Mercader.

El conseller Vila anuncia la redacció d'un Pla director urbanístic d'enoturisme i es preveu que estigui enllestit la propera tardor i es presentarà oficialment al Penedès.

L’objectiu és facilitar un marc urbanístic per potenciar i gestionar l’enoturisme, com a activitat centrada en conèixer el paisatge de les vinyes, l’arquitectura dels cellers i el procés d’elaboració del vi o el cava.

El seu àmbit d’aplicació seran els territoris compresos en les deu Denominacions d’Origen (DO) catalanes, i buscarà la col·laboració del sector vitivinícola i la coordinació amb els altres sectors d’activitat del territori

L’objectiu és, per tant, fixar àmbits territorials més amplis, a efectes de regulació urbanística d’una activitat que s’estén en idèntiques condicions per un territori molt més ampli que el del terme municipal i, fins i tot, que el de la comarca.
Cal tenir present que les vinyes de les DO abasten una superfície aproximada de 50.500 hectàrees.


D.O. Catalunya | URBAWEB

El PDU haurà de vetllar per potenciar i aprofitar els recursos de cada àrea sense perjudicar-ne la qualitat paisatgística, regulant les construccions que són necessàries per a l’activitat d’enoturisme. Així, pel que fa als usos, es considera important fomentar el seu potencial turístic, fent possible el desenvolupament d’activitat hotelera, comercial, museística i de restauració vinculada i establint la regulació necessària per a la seva adequada integració.

Col·laboració amb el sector i el territori

La redacció d’aquest PDU requerirà la col·laboració del sector productiu vitivinícola per tal d’establir els paràmetres que permetin donar suport a la seva activitat sense banalitzar els valors del paisatge i del territori en què es recolza. L’activitat turística i la producció agrària, doncs, hauran de ser proporcionals. D’altra banda, el Departament de Territori i Sostenibilitat buscarà la coordinació amb altres sectors d’activitat que també operen en el territori.

L’impuls a la redacció d’aquest PDU s’emmarca en la voluntat del Departament de TES d’aprofitar les eines del planejament urbanístic per estimular sectors d’activitat local i potenciar recursos naturals pel desenvolupament econòmic i social.

Font d’informació i imatge: Departament de Territori i Sostenibilitat

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.