Notícies d' urbanisme

Oferta de feina de tècnic d’administració general àrea d'urbanisme

Escrit per Octavio Redondo.

Selecció per cobrir un lloc de treball d’una plaça de Tècnic d’Administració General, en règim de personal funcionari interí adscrit a l’àrea d’Urbanisme, mitjançant el procediment de concurs-oposició lliure.

Lloc: Ajuntament de Vic

Procés de selecció per concurs d’oposició

Personal funcionari interí

Requisits:

Titulació requerida: Llicenciat en dret o grau equivalent

Nivell C de Català

Les característiques del lloc de treball són :

- Categoria: Tècnic d’Administració General.

- Grup: A1

- Dedicació: Jornada de 37,5 h/ setmana

- Retribucions: Sou base : 1109,05 €/mes

Complement de destí : 795,85 €/mes

Complement específic: 1078,54 €/mes

Contacte:

Interessats/des consulteu les bases especifiques que regiran la convocatòria de selecció i temari de la prova.https://seuelectronica.vic.cat/documentPublic/download/1275

Data final: 22/09/2014

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.