Notícies d' urbanisme

Nova Llei de Territori, Urbanisme, Arquitectura i Paisatge

Escrit per Octavio Redondo.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha anunciat la redacció d’una nova Llei de Territori, Urbanisme, Arquitectura i Paisatge amb l’objectiu d’unificar criteris i aplegar en un únic marc normatiu tota la legislació relacionada amb la gestió del territori.

El nou marc normatiu, donarà per primera vegada rang de llei a l’arquitectura amb l’objectiu de realçar el seu valor públic com a sector econòmic i com a element constructor de la identitat del país.

Santi Vila ha manifestat “hem d’agilitzar processos i dotar-nos d’una major capacitat per combinar la cohesió territorial amb la competitivitat i la sostenibilitat”, “aquesta llei, en definitiva, ha d’incentivar l’arquitectura, l’urbanisme i la gestió del territori amb majors criteris de qualitat i d’utilitat social, cultural i econòmica”

En aquest sentit, un dels aspectes que regularà serà la incorporació en els plecs dels concursos d’obra pública, urbanització i edificació criteris de qualitat, creativitat i funcionalitat, que seran avaluats per un jurat.
 
La futura llei també tindrà com a prioritat valoritzar el patrimoni arquitectònic existent, difondre els valors col·lectius i individuals de l’arquitectura i l’urbanisme i promoure la formació de la ciutadania en el coneixement d’aquestes matèries.
 
La nova Llei de Territori, Urbanisme, Arquitectura i Paisatge substituirà de forma progressiva les següents:

  • Llei de Política Territorial de 1983, de la qual va emanar el Pla Territorial General (PTG) de Catalunya, l’instrument bàsic per a l’ordenació del país, la seva planificació i la definició de polítiques específiques de desenvolupament i reequilibri territorial.

  • Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge: va ser aprovada l’any 2005, i fixa els principis rectors de l’actuació dels poders públics en matèria de paisatge, els instruments concrets d’intervenció, així com també mesures de sensibilització, educació i suport.

  • Modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovada el 2012, amb la voluntat d’agilitar els processos urbanístics, simplificar la regulació administrativa i impulsar l’activitat econòmica.

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.