Notícies d' urbanisme

Modificació del text refós de la Llei d' urbanisme

Escrit per Octavio Redondo on .

Modificació del text refós de la Llei d'urbanisme

El Diari Oficial de la Generalitat  de Catalunya, ha publicat  la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme

Té la voluntat de simplificar determinats tràmits administratius i promoure l'activitat econòmica. Entre altres aspectes, concentra tota la regulació ambiental en la legislació urbanística, estableix una pròrroga extraordinària per als titulars de llicències d'obres paralitzades per la crisi i que les vulguin reprendre,

introdueix mecanismes més àgils per requalificar sòl i facilitar les execucions immediates, eximeix determinats municipis de l'obligació de reservar una quantitat determinada de sòl per a habitatge protegit, flexibilitza el règim urbanístic aplicable a les instal·lacions industrials que hi ha en sòl no urbanitzable, amplia els usos admissibles de les masies i cases rurals susceptibles de rehabilitació, admet la transmissió directa de béns patrimonials públics entre administracions, modifica els supòsits que regeixen els diversos tipus d'infraccions urbanístiques i modifica també diversos aspectes relacionats amb l'ordenació i la gestió del litoral.

Podeu consultar la nova llei fent clic a l'enllaç

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes el seu ús.