Notícies d' urbanisme

Llei de territori

Escrit per Octavio Redondo.

La llei de territori ha de ser un referent en la planificació i l'ordenació del nostre territori que doni resposta normativa al context actual.

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un procés de revisió dels objectius, els instruments i els procediments dels quals ens hem dotat per a l’ordenació del territori i l’urbanisme. Es pretén repensar, en primer lloc, la legislació vigent de política territorial i d’urbanisme però també, millorar la integració de les diverses normatives que més afecten l’ordenació del territori. Per tal d’enriquir aquest procés de reflexió s’obre un procés de participació adreçat especialment als ens locals, als professionals de l’urbanisme, als actors econòmics i a les entitats i institucions interessades en l’ordenació del territori.

Una nova normativa per a la ciutat i el territori

La llei de territori ha de ser un referent en la planificació i l'ordenació del nostre territori que doni resposta normativa al context actual. Ens trobem en un moment de canvi de cicle i de paradigma que no sembla conjuntural sinó estructural. Ens enfrontem a una situació i a unes necessitats que no són les que han governat la praxi urbanística de les darreres dècades. La realitat demana posar l’accent sobre nous reptes i objectius i, per poder operar eficaçment en aquest nou context, és imprescindible reconfigurar els instruments, procediments i organització amb els quals estem operant actualment.

No s’aspira a fer petits retocs i millores a la legislació territorial i urbanística vigent, que és el que s’ha vingut fent els darrers anys, sinó que hi ha una clara voluntat de reforma del model i un capteniment agosarat i ambiciós. D’inici, doncs, es proposa un debat a fons i sense limitacions, un debat de màxims, perquè el moment ho demana.

Pel que fa als aspectes més formals, la voluntat és que la nova legislació sigui més prima, que tingui un caràcter estratègic i rector, que sigui poc reglamentista i conjuntural, que constitueixi un paraigües durador i estable. Seran els reglaments els que l’hauran d’adaptar i modular, després, per a cada situació i moment.

Sessions de debat

Entre els mesos de novembre i desembre s’organitzaran 6 sessions de debat temàtiques en diferents punts del territori i obertes a qualsevol persona interessada, amb l’objectiu de deliberar propostes a incorporar al document de bases de la Llei.

Concretament, les sessions i les temàtiques que es tractaran són:

- Classes de sòl, programació de nou sòl urbà i estratègia supramunicipal (Barcelona). 
- Intervenció en la ciutat construïda (Barcelona). 
- Planejament urbanístic municipal (Girona).
- Gestió i execució urbanística (Barcelona). 
- Espais oberts i paisatge (Lleida).
- Política de sòl per a ús residencial i d’activitat econòmica (Tarragona).

A partir del 27 d’octubre, dia d’inici del procés, trobareu disponible en aquest apartat web: el document base per a cada debat i el formulari per poder formalitzar la vostra inscripció a les sessions, així com, per poder deixar aportacions en relació amb aquestes temàtiques.

S’ha previst que durant el primer semestre del 2015 se celebri una sessió de presentació pública dels informes de resultats de les sessions de debat, el document de bases de la Llei i el document amb el retorn de totes les propostes rebudes durant el procés.

Finalitzada aquesta darrera fase, i a partir del Document de bases de la Llei, es treballarà internament en un articulat de l’avantprojecte de la nova Llei de territori.

Font d'informació i autor: Departament de Territori i Sostenibilitat

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.