Notícies d' urbanisme

Impost sobre els habitatges buits

Escrit per Octavio Redondo.

Habitatges buits | URBAWEB

Avantprojecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits.
El nou gravamen afectarà els pisos propietat d’entitats financeres que portin almenys dos anys buits i estiguin situats en els 70 municipis amb demanda acreditada d’habitatge.
Les persones físiques, les administracions públiques i les entitats del tercer sector de la xarxa d’inclusió social estaran exemptes de l’aplicació d’aquest gravamen.
L’establiment d’aquest impost es desprèn de la Llei del dret a l’habitatge, que preveu les mesures perquè els habitatges desocupats injustificadament s’incorporin al mercat.

Aquesta mesura té per finalitat estimular les entitats financeres propietàries d’una important bossa de pisos perquè els posin en lloguer. Es calcula que l’impost afectarà com a mínim 15.000 pisos en mans d’entitats financeres en els 70 municipis amb major demanda d’habitatge i s’estima que tributarà una mitjana anual d’entre 850 i 1.650 euros per habitatge buit.

La quota d’aquest impost seguirà, segons la superfície construïda dels habitatges buits, l’escala següent:
- Fins a 10.000 m2 d’habitatges buits: entre 3 i 6 euros/m2
- Entre 10.000 m2 i 50.000 m2 d’habitatges buits: entre 7 i 10 euros/m2
- A partir dels 50.000 m2 d’habitatges buits: entre 11 i 20 euros/m2.

L’Avantprojecte preveu un conjunt de bonificacions, en funció de quants pisos vagi posant en lloguer el titular, bé directament o bé cedint-los a borses de mediació per al lloguer social a les administracions o a les entitats socials. Les bonificacions són les següents:
- Si el titular destina del 5 al 10% dels habitatges a habitatge assequible, obtindrà una bonificació del 10% de la quota.
- Si destina entre el 10 i el 25% a habitatge assequible, es beneficiarà d’una bonificació del 30%.
- Entre el 25 i el 40%, tindrà un 50% de bonificació de la quota.
- Si hi destina més del 40%, la bonificació serà del 75%.

Es preveu que l’Avantprojecte de Llei comenci el seu tràmit parlamentari a principis d’estiu perquè l’impost es pugui començar a aplicar al llarg de 2015.

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.