Notícies d' urbanisme

Aprovada inicialment la modificació dels PDUSC

Escrit per Susanna Martín.

Aprovada inicialment la modificació dels Plans directors urbanístics del sistema costaner

  • Els 47 càmpings preexistents situats en primera línia de costa podran seguir operant i millorar les seves instal·lacions.
  • Es permetrà rehabilitar edificacions existents per a nous usos, però no construir-ne de noves.

Els dos Plans directors urbanístics del sistema costaner (PDUSC) existents es van aprovar amb la finalitat de protegir el litoral català d’una excessiva urbanització. Així, vetllen especialment per una franja de 500 metres d’amplada situada en primera línia de costa, que es considera sòl no urbanitzable però que, a diferència d’altres zones amb aquesta mateixa classificació, tenen uns usos permesos molt més restrictius.

En aquesta franja de protecció especial, al llarg de la costa, es troben un total de 47 càmpings, que ja operaven des de feia anys en el moment que es van aprovar els dos PDUSC. Alguns d’aquests, d’altra banda, no són compatibles amb l’actual normativa urbanística, bé per la seva antiguitat, bé perquè no van tramitar tots els permisos necessaris.
Ateses les restriccions que imposen els PDUSC, els càmpings de primera línia de mar no poden millorar les seves instal·lacions, amb el risc de decadència i impacte paisatgístic que això comporta. A més, alguns, segons la normativa vigent, haurien de tancar, en un moment especialment complicat per a l’economia.
Així mateix, en aquesta zona litoral tan restringida existeixen tot un seguit d’edificacions en un deficient estat de conservació que malmeten el paisatge però sobre les quals, fruit d’aquestes mateixes restriccions, no es pot actuar.

Permanència d’activitats i rehabilitació.
A finals del passat mes de juliol, el Departament de Territori i Sostenibilitat va posar en marxa la modificació dels dos PDUSC, que avui ha aprovat inicialment la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya (CPTUC).

D’aquesta manera, les activitats preexistents, com els càmpings, es podran mantenir, tot permetent la millora de les seves instal·lacions i fins i tot la seva ampliació, en alguns supòsits. En alguns casos, a més, es proposarà el trasllat d’unitats d’acampada o d’instal·lacions dels càmpings terra endins, per tal de prevenir afectacions causades per la dinàmica pròpia del litoral, com ara temporals, onatge, sedimentació o erosió.
Igualment, si els ajuntaments ho consideren oportú, es podran regularitzar tots els càmpings avui implantats.

Pel que fa a les edificacions existents, es podran rehabilitar per corregir el seu negatiu impacte paisatgístic i implantar-hi activitats turístiques, sempre que estigui previst pel planejament municipal. Això sí, no es permetran noves implantacions i les ampliacions quedaran limitades a les de mida més reduïda.

Font d'informació: TES

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.