Notícies d' urbanisme

La Vanguardia | Urbaweb Diari Avui | Urbaweb Diari el Periodico | Urbaweb
Diari Segre | Urbaweb Diari Regió7 | Urbaweb Diari El9Nou | Urbaweb Diari Sóller | Urbaweb Diari Ara | Urbaweb Notícies 324 | Urbaweb

Tags: noticies

L'Ajuntament ja té a punt el Pla Local d'Habitatge pels ...

El nou Pla Local promou principalment el foment del lloguer, així com buscar ... el seu mercat, el planejament urbanístic existent i l'organització municipal.
www.blanes.cat

Presentació de suggeriments a l'avanç del Pla d'Ordenació ...

Presentació de suggeriments a l'avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) del 23 de ...
www.sabarca.cat

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.