Notícies d' urbanisme

La Vanguardia | Urbaweb Diari Avui | Urbaweb Diari el Periodico | Urbaweb
Diari Segre | Urbaweb Diari Regió7 | Urbaweb Diari El9Nou | Urbaweb Diari Sóller | Urbaweb Diari Ara | Urbaweb Notícies 324 | Urbaweb

Tags: noticies

Generalitat i municipis planifiquen l'urbanisme ...

Generalitat i municipis planifiquen l'urbanisme metropolità. Constituïda la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona. PERE SANZ ...
lamalla.org

Projecte de llei de modificació del Text refós de la Llei d'urbanisme

Va ser una llei al redós de la qual s'ha desenvolupat tota una generació de nou planejament urbanístic de gran qualitat. Una llei que va introduir per primer cop ...
www.lluisrecoder.cat

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.