Notícies d' urbanisme

La Vanguardia | Urbaweb Diari Avui | Urbaweb Diari el Periodico | Urbaweb
Diari Segre | Urbaweb Diari Regió7 | Urbaweb Diari El9Nou | Urbaweb Diari Sóller | Urbaweb Diari Ara | Urbaweb Notícies 324 | Urbaweb

Tags: noticies

Modificació del text refós de la Llei d'urbanisme

El Diari Oficial de la Generalitat  de Catalunya, ha publicat  la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme

Té la voluntat de simplificar determinats tràmits administratius i promoure l'activitat econòmica. Entre altres aspectes, concentra tota la regulació ambiental en la legislació urbanística, estableix una pròrroga extraordinària per als titulars de llicències d'obres paralitzades per la crisi i que les vulguin reprendre,

URBAWEB utilitza Cookies per oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues navegant al lloc web, considerem que acceptes la Política de Privacitat, l'Avis Legal, Condicions d'Us i la Política de Cookies.