URBAWEB | Portal d' urbanisme

Urbaweb és un portal especialitzat en l' urbanisme de Catalunya i una eina de consulta gratuïta que aglutina l' actual dispersió d' informació urbanística.

Va néixer com a projecte col·laboratiu desenvolupat per Octavio Redondo, amb la participació de professionals especialitzats en l' ordenació del territori.

L' objectiu d' Urbaweb és explicar d’una forma senzilla i entenedora els conceptes essencials de l' urbanisme, proporcionant informació actualitzada en matèria urbanística: normatives, eines de consulta, notícies, jornades, cursos, descàrrega de documents, concursos públics, etc..